DOA BAPA KAMI.

February 22, 2021

SELASA 23-02-2021. Pekan Prapaskah I Pw. St. Polikarpus, Usk. Bacaan: Yes. 55:10-11. Mzm.34:4-5.6-7.16-17.18-19. Matius.6:7-15.

Injil Matius 6: 9- 12, menulis. Yesus berkata :Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami “

Dalam inji Yesus mengajar para murid-Nya berdoa “Bapa Kami”. Inilah doa yang paling populer dihati umat Kristiani. Di dalam doa Bapak Kami, kita diajak untuk melihat diri kita dalam hubungan dengan Bapa dan sesama. Ada tujuh permohonan, tiga permohonan pertama berupa harapan agar Bapa dimuliakan, kerajaan-Nya datang, dan kehendak-Nya terjadi. Empat permohonan selanjutnya diarahkan untuk diri sendiri, berupa mohon rejeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhkan dari cobaan, dan mohon agar dibebaskan dari yang jahat. Cukup menarik bahwa permohonan ampun kepada Bapa disertai dengan kesediaan mengampuni. Hal ini ditegaskan lagi oleh Yesus pada ayat selanjutnya “Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di Surga akan mengampuni kesalahanmu.” Doa Bapa Kami sungguh berkesan karena kita menyebut Allah dengan sebutan akrab: Bapa. Selain itu, doa ini mengajak kita untuk berani jujur dan konsekuen dengan tindakan kita sendiri kepada Bapa dan sesama. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga dilandasi oleh iman yang dalam akan kebaikan dan belas kasih Allah sebagai Bapa kita.

DOA: Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk senantiasa berdoa dan mengampuni, kuatkanlah aku untuk senantiasa menata hubunganku dengan Dikau dan sesama. Kini dan sepanjang masa. Amin.
Met Hari Selasa.